Budynek szkoły został zaprojektowany w 1934 roku

przez Zygmunta Tarasina w ramach projektu budowy

10 gmachów szkół powszechnych dla Warszawy.

 

Projekt budynku dla dwóch szkół powszechnych

powstał w ekspresowym tempie. „Zarząd miejski

wymagał, aby budynek wzniesiony był jeszcze przed

zimą, t.j. aby projekt, rysunki wykonawcze i budowa
w surowym stanie wykonane były w niespełna

3 miesiące".

 

Projekt został przeznaczony do realizacji pod koniec

września 1934 roku, wykonawcą generalnym budowy

było Towarzystwo Inż.-Budowlane „Trawers”.

 

Wykonawca pod koniec grudnia 1934 przystąpił do

zamykania stanu surowego budynku. Obiekt został
ukończony w sierpniu 1935 roku.

 

Koszt budowy wyniósł (za m3):
                      budowa 38,33 zł

      prace instalacyjne   7,41 zł
                                   45,74 zł

LOKALIZACJA SZKOŁY PLAN WARSZAWY 1935 ROK NIEMIECKIE ZDJĘCIE LOTNICZE 1938 ROK
BUDYNEK SZKOŁY POWSZECHNEJ
 NR 113 i 160

Budynek szkoły został przekazany do użytkowania
w 1935 roku dla dwóch szkół powszechnych:

       nr 113 - prowadzona była przez Lucjana Żmudzkiego

       nr 160 - prowadzona była przez Marię Chlewicką

 

Kompleks szkolny składał się z trzykondygnacyjnego

gmachu szkolnego, parterowego budynku kierownictwa

szkoły oraz przyszkolnego ogródka.

 

Zakładanie ogródków szkolnych i nauka uczniów podstaw

ogrodnictwa i zielarstwa w latach 30-tych było trendem
w szkolnictwie powszechnym od Lwowa po Warszawę.

W ogródku szkolnym uczniowie uczyli się uprawiać 
krzewy owocowe i kwiaty.

 

Absolwentami szkoły powszechnej byli pracownicy FSO:

Leopold Brzechowski (nr ew. 258), który pracował jako

główny dyspozytor fabryki oraz Jerzy Kurowski kierownik

administracyjny spawalni, którego ojciec obsługiwał

kotłownie szkolną.

 

 

PLAN BUDYNKU -1934 (1:500)