Niemiecka agresja na Polskę 1 IX 1939

roku wymusiła na kierownictwu szkół

zawieszenie zajęć szkolnych na okres

jednego miesiąca. Władze okupacyjne

przywróciły pracę szkoły w nowych

zasadach.

 

Wprowadzono obowiązek nauczania

języka niemieckiego, zakazano nauki

historii i geografii. Świadectwa
i legitymacje szkolne wydawanie
były dwujęzyczne.

 

Szkoły powszechne zajmowały budynek

przy ulicy Modlińskiej 13 do roku 1941.

 

BUDYNEK SZKOŁY 1941/44

W 1941 roku władze okupacyjne nakazały

kierownictwu szkół opuszczenie zajmowanego

budynku. Eksmisja spowodowała rozgoryczenie
i żal wśród uczniów, którzy musieli porzucić

swoje plony w szkolnym ogródku.

 

W opuszczonym budynku Niemcy urządzili
koszary reichsarbeitsdienst i posterunek

żandarmerii.

 

REICHSARBEITSDIENST (Rad)
była organizacją kształcenia obywatelskiego

i wojskowego na terenie III rzeszy. W trakcie
II Wojny Światowej  wykonywała funkcje

pomocnicze  dla Wehrmachtu. Formacja skupiała mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat, którzy
przez prace i naukę kształtowali swoją postawę obywatelską. W 1939 roku organizacja

rozbudowała swoje struktury i utworzyła
żeńskie formacje RAD.

 

Członkowie RAD-u (Łopaciarze) przystosowali pomieszczenia i sale szkolne na sypialnie koszarowe. Łopaciarze - określenie potoczne  nadane przez dzieci mieszkające na Pelcowiznie.

 
Niemcy mieszkający w budynku szkoły, codziennie odprawiali musztrę na pobliski stadionie klubu

sportowego „Ordon”.