W czasie działań wojennych w latach 1944-1945
w budynku szkoły stacjonowało dowództwo 2 Batalionu

6 Pułku Piechoty I Armii Wojska Polskiego
oraz mieścił się szpital polowy.

 

Budynek w czasie działań wojennych uległ zniszczeniu,  a po wojnie, po prowizorycznej naprawie, w pierwszym okresie budowy FSO, stanowił bazę socjalną dla budowniczych.

 

W pomieszczeniach szkolnych mieściły się działy

techniczne, magazyny, baza socjalna, punkt

zatrudnienia i stołówka.

 

Pierwsze piętro przeznaczone było na sale

mieszkalne dla pracowników.

 

Wiosną 1949 roku, po remoncie, budynek szkoły,

został przeznaczony na pomieszczenia biurowe dla

nowo powstającej Fabryki Samochodów Osobowych.

 

Miejsce znalazła również tutaj szkoła podstawowa
dla pracujących nr 28 przy FSO (1951-1965),

prowadzona przez Józefa Lisieckiego.

 

W 1959 roku część komórek administracyjnych FSO

została przeniesiona do nowej siedziby i można było

rozpocząć prace adaptacyjne w części pomieszczeń

przewidzianych na potrzeby szkolenia zawodowego.

 

W tym samym roku, w lutym, 52 uczniów

młodocianych pracowników FSO

rozpoczęło naukę w ZSZ, działającej

w ramach Technicznych Zakładów

Naukowych Ministerstwa Przemysłu

Ciężkiego w Warszawie, przy ulicy Długiej.