PRACA DYPLOMOWA ZNAJDOWAŁA SIĘ W PRACOWNI 
SAMOCHODOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH FSO. 
OBECNIE POWINNA ZNAJDOWAĆ SIĘ W INSTYTUCIE 
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Z KILKOMA INNYMI 
MODELAMI SILNIKÓW, ZBUDOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW 
ZSZ FSO. POZOSTAŁE PRACE DYPLOMOWE 
PODZIELIŁY LOS SZKOŁY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSZ FSO

 

WRĘCZENIE DYPLOMÓW INŻYNIERSKICH PIERWSZYM ABSOLWENTOM FILII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 W ZSZ FSO. GRATULACJE SKŁADA DYREKTOR NACZELNY FABRYKI MGR INŻ. JERZY BIELECKI.