Audioteka szkolna liczyła ok 300 sztuk płyt winylowych,

50 szpul magnetofonowych oraz ok. 100 szt. kaset.

Części zbiorów była na stałym wyposażeniu pracowni

do języka polskiego i rosyjskiego.