Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Zawodowych FSO

została założona w 1965 roku. Gromadzenie zbiorów

rozpoczęła mgr Irma Cacopulos. Początki miała bardzo

skromne - jedno małe pomieszczenie i kilkaset woluminów

przekazanych przez Bibliotekę Związkową Fabryki

Samochodów Osobowych. Dzięki stałej dbałości o rozwój

tej placówki i kompetencji jej pracowników, biblioteka liczyła

w 1986 roku 18.000 woluminów.

 

Biblioteka szkolna propagowała literaturę śród młodzieży

przez tematyczne wystawy, spotkania z ludźmi kultury
i nauki, apele szkolne i lekcje biblioteczne. Te ostatnie miały

olbrzymie znaczenie w zakresie t.z.w. przysposobienia

czytelniczego. Bardzo rozbudowany i zróżnicowany był

system informacyjny biblioteki. Uczniowie i nauczyciele

mogli korzystać z wielu katalogów, kartotek

i spisów bibliograficznych.

 

Znacznym osiągnięciem w latach 80-tych w pracy

bibliotekarek było sporządzenie i prowadzenie katalogów

zagadnieniowych - tematycznych i katalogów wszystkich

środków audiowizualnych znajdujących się zarówno
w bibliotece jak i w pracowniach oraz filmotece szkolnej.

 

Biblioteka utrzymywała ścisły kontakt i współpracowała
z innymi bibliotekami szkolnymi. W ramach pomocy koleżeńskiej udzielała porad bibliotekarzom innych szkół odnośnie różnych czynności fachowych - inwentaryzacji, katalogowania itp.

Od 1979 roku przy bibliotece utworzono wypożyczalnię

podręczników szkolnych, gromadzonych na funduszu

podręcznikowym. Uczniowie płacili za podręczniki tylko
w pierwszej klasie, a w pozostałych latach nauki otrzymywali pełen komplet podręczników bezpłatnie.

 

W 1986 roku zgromadzono w funduszu  23.300

podręczników, a Pełnomocnikiem Dyrektora do spraw

podręczników była mgr Ludomira Sawicka.

 

W 2001 roku na podstawie umowy miedzy zakładowej

Biblioteka FSO przekazała swoje zbiory do Biblioteki

Szkolnej. Księgozbiór szkolny wzbogacił się o unikatowe

zbiory Biblioteki Technicznej FSO, Biblioteki Związku

Zawodowego Metalowców oraz Biblioteki Beletrystycznej.