POLONEZ

DUŻY FIAT

LAMPY

PRZEMYSŁOWE

RYSUNEK LINII MONTAŻOWEJ W FSO, JAKI WYKONAŁEM W PRZEDSZKOLU.
ZADANIE, „CZYM ZAJMUJĄ SIĘ TWOI RODZICE LUB RODZIC”.