Zakład Wydawniczo-Reprograficzny Auto-Graf

posiadała 50-cio letnią tradycję.

 

Od początku istnienia jako drukarnia zakładowa

przygotowywał i drukował publikacje i dokumenty

techniczne FSO.

 

Wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz
fabryki pozwoliło w połowie lat 90 przekształcić
zakład w samodzielną spółkę.

 

Auto-Graf  w 1996 roku zaczął obsługiwać
wszystkie firmy koncernu Daewoo w Polsce.

 

Drukarnia posiadała certyfikaty:

 

ISO 14001 - dotyczący Systemu Zarządzania

Środowiskowego, przyznany został przez Polskie

Centrum Badań i Certyfikacji;

 

ISO 9002 - odnoszący się do Systemu Zapewnienia

Jakości, przyznany został przez KEMA Registered

Ouality Polska.

DRUKARNIA „AUTOGRAF”

 

Produkcja poligraficzna wykonywana była na

nowoczesnych maszynach do druku offsetowego

firmy Heidelberg. Drukarnia posiadała linie do oprawy zeszytowej - Brehmer oraz oprawy bezszwowej Miller Martini.

 

Zakład posiadał studio DTP, które wyposażone

było w komputery Macintosh z najnowszymi

oprogramowaniami do obróbki graficznej firmy

Adobe.

 

Drukarnia posiadała przygotowalnię form drukowych
z automatyczną wywoływarką do płyt offsetowych oraz nowoczesną naświetlarką  i wywoływarkę
do filmów. Wykończenie druków realizowane
było dzięki własnej introligatorni. Zakres prac introligatorskich obejmował falcowanie, bigowanie, oprawę zeszytową, oprawę bezszwowa, krojenie,
klejenie oraz sztancowanie.

 

Prasa fabryczna istnieje od samego początku

powstania fabryki. W 1951 roku na łamach tygodnika

„Budujemy FSO” opisywane były sprawy zakładu.

W 1957 roku pismo przyjęło nazwę „Fakty”.

 

„Od 13 grudnia 1981 roku czasopismo wychodziło

pod tytułem „Tygodnik  Załogi FSO”, a po  przerwie

spowodowanej stanem wojennym – zostało

wznowione 1 maja 1982 roku pod tytułem

„Gazeta Załogi FSO”.

 

Od 1992 roku tygodnik  „Aktualnościach Załogi"
oraz dwutygodnik „Kalejdoskop” kontynuowały
bogate tradycje gazet FSO.

 

„Aktualności Załogi”
jako tygodnik osiągał nakład 5 tys. egzemplarzy.

 

„Kalejdoskop"
jako dwutygodnik wydawany był w kolorze
i osiągał nakład 8 tys. sztuk. Kalejdoskop spełniał
rolę promocyjno-reklamową i skupiał się na

eksponowaniu dorobku firmy i jej osiągnięć.

 

Trudne tematy fabryczne oraz stanowisko pracowników przedstawiały nieoficjalne pisma

zakładowe Monter oraz Nasz Związek. Pisma

podejmowały nierzadko kontrowersyjne tematy

dotyczące fabryki i przedstawiały problemy

trapiące załogę FSO.

 

PRASA FABRYCZNA