Filmoteka szkolna posiadała około 180 szpul filmowych

16 mm z nagraniami edukacyjnym,1000 sztuk slajdów

dydaktycznych oraz 12 kompletów foliogramów edukacyjnych wydawnictwa NOT oraz wiele
nagrań  i zdjęć z uroczystości szkolnych.

 

Filmoteka szkolna wspierana była przez szkolne koło

fotograficzno-filmowe. Uczniowie należący do koła

pomagali w organizacji pokazów filmowych oraz

dokumentowali życie szkoły.

 

Archiwum z pamiątkami i nagraniami o szkole

w 2000 roku zostało rozwiązane.