LOKALIZACJA SZKOŁY

ETAPY ROZBUDOWY SZKOŁY

LIKWIDACJA SZKOŁY

Zespół Szkół Zawodowych Fabryki Samochodów Osobowych
im.2 Warszawskiej Dywizji Piechoty w Warszawie
mieścił się na ul. Jagiellońskiej 71.

 

Zmiany administracyjne adresu 1935-2013:

ul. Modlińska 13

ul. Stalingradzka 55

ul. Jagiellońska 71

Proces likwidacji szkoły trwał 15 lat.
1998 - Rozwiązanie Warsztatów Szkolnych.
         - Zwolnienie instruktorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.
1999 - Zmiana programu nauczania.
         - Daewoo - FSO inwestuje w szkołę.
2005 - Wystawienie kompleksu szkolnego na sprzedaż.
2013 - Rozwiązanie ZSZ FSO.
30.10.2013 Rozpoczęcie prac rozbiórkowych kompleksu szkolnego.