KLUB SPORTOWY 
POLONEZ

" Korzenie Klubu Sportowego „POLONEZ” sięgają

końca lat czterdziestych ubiegłego wieku, kiedy
to na odległych terenach warszawskiej Pragi

rozpoczęto budowę Fabryki Samochodów

Osobowych.

 

Wśród budowniczych fabryki znalazło się wielu

entuzjastów sportu, którzy w swoich środowiskach

tworzyli koła sportowe. W 1954 roku Koła Sportowe

FSO włączono do Fundacji „Stal”.

 

Rada Fundacji powołała do życia Warszawski Klub

Żeglarski „STAL”, w którym oprócz już istniejących

5-ciu sekcji wodnych, powołano nowe: nart

wodnych, piłki siatkowej oraz łyżwiarstwa

figurowego; tą właśnie datę przyjmuje się jako

zorganizowany początek istnienia klubu.

 

W 1972 roku nazwę klubu zmieniono na Klub

Sportowy „STAL-FSO”, powiększając ilość sekcji
o sekcję kometki, judo, piłki nożnej i kolarstwa.

 

W 1979 roku zmieniono nazwę klubu na

Międzyzakładowy Klub Sportowy „POLONEZ”.

 

W latach 80 i 90-tych kondycja finansowa Fabryki

Samochodów Osobowych znacznie się pogorszyła,

klubowi znacznie zmniejszono dotacje, zaczęło

brakować pieniędzy na działalność statutową;

stopniowo zmniejszano ilość sekcji. „

 

Tekst pochodzi z www.kspolonez.pl

 

 GŁÓWNY BUDYNEK KLUBU
KOMPLEKS SPORTOWY PRZY ULICY ŁABISZYŃSKIEJ 20