KOŁO MIŁOŚNIKÓW POLSKIE LITERATURY „KLAKSON” Koło miłośników kultury języka polskiego „Klakson" rozpoczęło swą działalność we wrześniu 1965 roku pod opieką 
mgr Haliny Hejnickiej. Koło redagowało miesięcznik pt. „Klakson", informując o najważniejszych współczesnych wydarzeniach kulturalnych 
i literackich oraz zamieszczał ciekawostki z przeszłości. Koło prowadziło poradnik językowy, zbierało materiały do słownika uczniowskiego żargonu. Uczestniczyło w imprezach kulturalnych na terenie szkoły. Organizowało wycieczki do teatrów i muzeów. KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI Koło przyjaciół biblioteki działało przy bibliotece szkolnej od września 1983 roku. W 1986 roku skupiało 41 uczniów z różnych klas. Pracą koła kierowała mgr Ludomira Sawicka. Członkowie koła uczestniczyli w różnorodnych pracach biblioteki, między innymi pomagali organizować apele, wystawy, wykonując część prac technicznych.