Koło fotograficzno-filmowe  „SYRENKA”,
liczyło 30 członków, w większości początkujących fotoamatorów i filmowców. Od 1983 roku opiekunem koła był mgr Włodzimierz Suterski.

 

Członkowie klubu mieli do dyspozycji sprzęt do fotografii czarno-białej, t.j. powiększalniki, aparaty

fotograficzne, światłomierze, kamery filmowe

8 i 16 mm oraz projektory filmowe.

 

Działalność Koła ukierunkowana było na popularyzację wiedzy fotograficzno-filmowej

w środowisku szkolnym.

 

Koło obsługiwało wszystkie uroczystości szkolne
i pomagało w organizacji wystaw.

 

Członkowie klubu pomagali w kręceniu filmów

instruktażowych dla uczniów. Filmy powstawały
na teranie warsztatów szkolnych i dotyczyły zagadnień związanych  z produkcją na Zakładzie.

Część filmów oraz ok. 1000 slajdów zostało zniszczone w 2013 roku i nie pozwolono
na ich odkupienie lub nie odpłatne przekazanie.