Koło Historyczne działało od września 1985 roku

pod opieką mgr Barbary Laudańskiej-Nowak.

 

Zadaniem koła było rozbudzanie zainteresowań

historycznych. Jego praca głównie skupiała się wokół tematyki związanej z działalnością patrona
szkoły.

 

Członkowie koła nawiązali kontakt z kombatantami

II Wojny Światowej - byłymi żołnierzami 6 Pułku

Piechoty, Kołem Fabrycznym ZBoWiD oraz I Dywizji

Kościuszkowskiej z Legionowa.

 

Koło organizowało wycieczki szlakiem wyzwolenia,

spotkania z kombatantami. Prowadziło akcję

zbierania pamiątek z lat 1939-1948 i sprawowało

opiekę nad Szkolną Izbą Pamięci Narodowej.

 

Szkolna Izba Pamięci została zlikwidowana

w 2000 roku.

 

 

SZKOLNA IZBA PAMIĘCI APEL HISTORYCZNY