Działalność szkolnego koła  PTTK w dużej mierze

oparte było na współpracy z Oddziałem PTTK -
- Żerań FSO. Dzięki tej współpracy i pomocy powstało koło rowerowe wyposażone w sprzęt zakupiony przez Radę Robotniczą, Radę Przedsiębiorstwa
i Komitet Rodzicielski.

 

Koło mogło, więc organizować rajdy rowerowe
oraz obozy wędrowne. Członkowie Koła
uczestniczyli kilkakrotnie w „Rajdzie szlakiem
walk 6 Pułku 2 Dywizji I Armii Wojska Polskiego",
brali udział w Rajdach Leninowskich
i Międzynarodowym Turnieju Przyjaźni
oraz obozach wakacyjnych.

 

Od roku 1984 opiekunem kola był mgr Gerard

Kądziela. Koło liczyło 48 członków. Organizowało

rajdy piesze, np. po Puszczy Kampinoskiej,
w okolice Warszawy i wycieczki dalsze,
kilkudniowe, np. : Gdańsk - Sopot - Gdynia, Kraków
- Wieliczka - Zakopane, czy Sandomierz - Łańcut
- Bieszczady.

 

Corocznie z inicjatywy Dyrekcji Szkoły organizowane były obozy zimowe - narciarskie, a w okresie ferii letnich obozy kajakowe i górskie.