Budynek stołówki zakładowej został oddany

do użytkowania w 1974 roku. Wstęp na teren

stołówki był możliwy za okazaniem przepustki

zakładowej, uczniowie musieli okazać legitymacje

lub kartkę obiadową ostemplowaną
w sekretariacie szkoły. Stołówka dziennie wydawała

około 4000 posiłków.

STOŁÓWKA ZAKŁADOWA

Obok baru zakładowego przy przystanku

tramwajowym istniał zakładowy sklep

mięsny, który działał do połowy lat 90-tych.

W sklepie po okazaniu przepustki pracownicy

mogli zaopatrzyć się w artykuły mięsne, które

były deficytowym towarem do końca lat 80-tych.

Za sklepem mięsnym w kierunku zajezdni tramwajowej istniały jeszcze trzy połączone pawilony handlowe FSO.

 

Spółka Baccar została utworzona w 1998 roku
na bazie dotychczasowego baru zakładowego.
Nazwa powstała z połączenia trzech nazw:
BAR,CATERING, CAR.

 

Spółka przejęła stołówki zakładowe, bufety oraz

ośrodki wypoczynkowo-wędkarskie: Wierzbica i

Gzowo. Jej oferta była różnorodna i bardzo bogata.

Prowadziła działalność w systemie pracy

dwuzmianowej, co umożliwiało pracownikom

Daewoo-FSO oraz klientom zewnętrznym korzystanie

z gorących posiłków i robienie zakupów do domu.

 

Załoga Spółki  licząca 181 pracowników.

 

Baccar, jako druga firma żywieniowa w Polsce,

zdobył certyfikat jakości ISO 9002 w zakresie

produkcji i sprzedaży wyrobów oraz usług

gastronomicznych. Spółka pomyślnie przeszła
w listopadzie 1999 audyt renomowanej niemieckiej

firmy TUV na certyfikaty TUV Management Service

oraz TUV Cert.

 

W budynku byłej stołówki zakładowej utworzono

kawiarnie z 80 miejscami, salę bankietową z 300

miejscami oraz salę konferencyjnej, która mogła

pomieścić 100 osób.

BACCAR