TEKSTYLNY STRÓJ ROBOCZY  ŚLUSARNIA - DZIAŁ TOKAREK
UCZNIOWSKIE STROJE ROBOCZE

 

 SKÓRZANY STRÓJ ROBOCZY  SPAWALNIA - KUŹNIA - ODLEWNIA