Obiekt, w którym znajdował się Zespół Szkół Zawodowych FSO miał 
8.515 m2 powierzchni, w tym 3.820 m2 zajmowały Warsztaty Szkolne.

 

Budynek szkolny o powierzchni użytkowej 4.695 m2 posiadał: 10 izb lekcyjnych z zapleczami i 13 izb lekcyjnych bez zapleczy, laboratorium językowe, salę gimnastyczną, bibliotekę z czytelnią, pokój nauczycielski,

pomieszczenia dla administracji szkoły, pomieszczenia dla Studiów Przemiennych Politechniki Warszawskiej, sale szkolenia zawodowego FSO, szatnie uczniowskie, pomieszczenia gospodarcze i salę kinową.

 

Od początku swego istnienia szkoła finansowana była przez Fabrykę

Samochodów Osobowych. Zakład finansował wszystkie koszty związane
z prowadzeniem szkoły, a więc łożył na pomoce naukowe, bibliotekę  szkolną, sprzęt sportowy, działalność szkoleniową warsztatów, opłacał personel administracyjny i porządkowy.

 

W roku 1985 na działalność Zespołu Fabryka przeznaczyła 101.233.000 zł,

w tym na Warsztaty Szkoleniowe 80.312.000 zł, na pomoce, konserwację

budynku i inne 20.921.000 zł. Dokładnie obrazują to koszty Zespołu Szkół Zawodowych FSO za rok 1985.

 

Nauka w szkole odbywała się w 23 klasach, pracowniach przedmiotowych,

które były systematycznie wyposażane w nowoczesne środki dydaktyczne,

zwłaszcza audiowizualne. Szkoła dysponowała bogatym zestawem pomocy

takich jak: telewizory, magnetofony, rzutniki, magnetowidy, kamery,
slajdy dydaktyczne, płyty winylowe, taśmy i filmy edukacyjne (16mm i VHS).

 

 

WARSZTATY SZKOLNE NOWY BUDYNEK SZKOŁY STARY BUDYNEK SZKOŁY KINO SALA

 

GIMNASTYCZNA

Projekcja części filmów odbywa się w sali kinowej, która stanowiła jedno
z pomieszczeń dydaktycznych szkoły. Należy podkreślić, że poza pomocami

kupowanymi, nie które  pracownie wyposażone były w unikalne pomoce

wykonane przez dyplomantów szkoły. Dzięki temu szkoła dysponowała

pomocami w tak szerokim zakresie, że mogły  być wykorzystywane niemal

na każdej  jednostce lekcyjnej. Najlepiej służyły uczniom i nauczycielom
w zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy i umiejętności.

 

Od roku 1978 z inicjatywy dyrektora Zespołu mgr Władysława Ruszniaka,

rozpoczęto reaktywowanie i tworzenie sal przedmiotowych. Część sal wyposażono w kamery telewizyjne i monitory. W 1986 roku wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy.

 

W 1980 roku urządzono nowe laboratorium językowe, zakupiono ponad

100 kopii filmów dydaktycznych, korytarze szkoły wyposażono w gabloty,

w których prezentowane było życie szkoły i problemy związane z

wychowaniem i dydaktyką.

 

W szkole poprawiono warunki wypoczynku uczniów w czasie przerw
i zadbano o estetykę pomieszczeń. Reaktywowano hol, przebudowano

bibliotekę, uruchomiono radiowęzeł szkolny, oddano do użytku nową salę

do nauki języka polskiego.

 

Szczególnie bogato wyposażone były następujące sale

przedmiotowe i pracownie:

 

- laboratorium językowe,

- pracownia elektrotechniki ogólnej i samochodowej,

- sala przedmiotowa do technologii samochodowej,

- sala przedmiotowa do technologii ogólnej,

- sala przedmiotowa do języka polskiego,

- pracownia do rysunku technicznego i zawodowego.