Warsztaty szkoleniowe były umieszczone na schemacie

organizacyjnym Służby Pracowniczej FSO. Fabryka

zapewniała kadrę instruktorską, inżynieryjno-techniczną

i administracyjną.

 

Warsztaty Szkoleniowe zostały oddane do użytkowania

1 września 1965 roku. Wybudowano je jako nowy obiekt

szkoleniowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie

budynku szkolnego.

 

Do 1965 roku uczniowie odbywali praktyczną naukę

zawodu na indywidualnych stanowiskach pracy w FSO

oraz w wydzielonych pomieszczeniach narzędziowni.

Nowo wybudowane Warsztaty wyposażone zostały
w 210 stanowisk szkoleniowych.

 

Gwarantowało to właściwe przegotowanie absolwentów
do pracy w Zakładzie. Warsztaty dysponowały 60 stanowiskami ślusarskimi, 30 stanowiskami tokarskimi,
15 stanowiskami frezerskimi, 14 stanowiskami szlifierskimi.

Niezależnie od tego warsztaty dysponowały dobrze

wyposażoną spawalnią z 12 stanowiskami i hartownią
z 8 stanowiskami szkoleniowymi.

 

Praktyczna nauka zawodu organizowana była w różnych

formach, zależnie od kierunków kształcenia i posiadanej

bazy szkoleniowej. W warunkach FSO z uwagi na częstą zmianę kierunków kształcenia, zachodzi potrzeba,
aby część młodzieży odbywała zajęcia praktyczne
na indywidualnych stanowiskach pracy w Zakładzie.

 

W kształceniu uczniów obowiązywała zasada, aby w pierwszej kolejności wykorzystać własną bazę

szkoleniową w systemie pracy dwuzmianowej, co mało szczególne znaczenie w odniesieniu do

początkowego etapu szkolenia w klasie pierwszej i drugiej.

 

W roku szkolnym 1986 w Warsztatach Szkoleniowych praktyczną naukę zawodu odbywało 462 uczniów,

a na indywidualnych stanowiskach pracy w FSO 302 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

Liceum Zawodowego i Technikum.

 

Praktyczna nauka zawodu w takich specjalnościach jak: mechanik samochodowy, mechanik silników

spalinowych, blacharz samochodowy, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, modelarz odlewniczy,

operator maszyn i urządzeń odlewniczych, elektromechanik samochodowy, ślusarz-spawacz,

elektromechanik - realizowana była w drugim i trzecim roku nauki na indywidualnych stanowiskach pracy.

 

Klasy pierwsze w zasadzie odbywały praktyczną naukę zawodu w Warsztatach Szkoleniowych.
Dla uzyskania pozytywnych wyników nauczania Służba Szkoleniowa i Kierownictwo Warsztatów dążyło
do tego, aby park maszynowy i urządzenia warsztatowe odpowiadały typowym maszynom w Zakładzie.

 

W kształceniu praktycznym uwzględniano stopień trudności wykonywanej pracy i zwracano uwagę na

praktyczną przydatność wytwarzanych wyrobów. Trzeba zaznaczyć, że część funduszów na działalność

szkoleniową wypracowywali uczniowie w toku zajęć praktycznych w Warsztatach Szkoleniowych i Zakładzie.