Od 2001 do 2010 roku głównym najemcą Centrum
Konferencyjnego FSO była Wyższa Szkoła Celna,
która po paru latach została przemianowana na
Wyższą Szkołę Cła i Logistyki.

Założycielem i rektorem uczelni był
prof. zw. dr hab. Józef JURA (1941–2011).

„Podstawowym celem Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
było rozwijanie u studentów cech osobowości
charakteryzujących człowieka z wyższym wykształceniem

oraz zapewnienie im możliwości zdobycia określonej

programem wiedzy i potwierdzenia faktu jej posiadania
w formie dyplomu. Zatem celem szkoły było przygotowanie
studentów do życia oraz pełnienia funkcji społecznych
i zawodowych w gospodarce wolnorynkowej, a także

konkurowania na krajowym i międzynarodowym rynku

pracy.”

 

W Centrum Konferencyjnym FSO od 2004 roku odbywały się zjazdy pierwszego roku studiów zaocznych  WSCiL, współpraca trwała  do 2010 roku.

PREZENTACJA SZKOŁY WSCiL - prof. zw. dr hab. Józef JURA

 

 BUDYNEK WSCiL - DAWNY BUDYNEK KADR ZAKŁADU NR 1 FSO

 

LOGOTYPY  UCZELNI

WYŻSZA SZKOŁA CŁA I LOGISTYKI