Od 2001 do 2010 roku głównym najemcą Centrum
Konferencyjnego FSO była Wyższa Szkoła Celna,
która po paru latach została przemianowana na
Wyższą Szkołę Cła i Logistyki.

Założycielem i rektorem uczelni był
prof. zw. dr hab. Józef JURA (1941–2011).

„Podstawowym celem Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
było rozwijanie u studentów cech osobowości
charakteryzujących człowieka z wyższym wykształceniem

oraz zapewnienie im możliwości zdobycia określonej

programem wiedzy i potwierdzenia faktu jej posiadania
w formie dyplomu. Zatem celem szkoły było przygotowanie
studentów do życia oraz pełnienia funkcji społecznych
i zawodowych w gospodarce wolnorynkowej, a także

konkurowania na krajowym i międzynarodowym rynku

pracy.”

 

W 2004 roku niepewny status Szkoły ZSZ FSO wymusił
na władzach uczelni  zmianę głównego budynku szkoły z Centrum Konferencyjnego FSO na Budynek Kadr Zakładu NR 1 FSO. Rozwój uczelni  i otworzenie nowych kierunków studiów potrzymało współpracę z FSO. W Centrum Konferencyjnym FSO odbywały się zjazdy 1 roku studiów zaocznych  WSCiL, współpraca trwała  do 2010 roku.

PREZENTACJA SZKOŁY WSCiL - prof. zw. dr hab. Józef JURA

 

NOWY BUDYNEK WSCiL - DAWNY  BUDYNEK KADR
                                                  ZAKŁADU NR 1 FSO

 

LOGOTYPY  UCZELNI

WYŻSZA SZKOŁA CŁA
I LOGISTYKI