UROCZYSTOŚĆ NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ PRZEMAWIA ZYGMUNT TARASIN – 1918r

Zygmunt Tarasin, (18.04.1894 – 14.05.1943)

uczeń Korpusu Kadetów w Sankt Petersburgu,

student Wydziału Architektury 1912-14 (nr ew. 862)

 

W 1921 roku ukończył studia na Politechnice

Warszawskiej na Wydziale Architektury

ze stopniem architekta dyplomowanego.

W okresie międzywojennym prowadził biuro architektoniczne w Warszawie.


 „Był przedstawicielem młodego wówczas

w architekturze funkcjonalizmu, uzależniającego

formę obiektu od funkcji, jaką ma spełniać.”

 

 

Zaprojektował:

                       Budynek Szkoły Powszechnej 113 i 160

                       przy ulicy Modlińskiej 13  (od 1951-2013 Budynek

                       ZSZ FSO ul. Jagiellońska 71)

                       Dom Dziecka „Nasz Dom” al. Zjednoczenia 34

                       Projekt Domu Ludowego w Łodzi

                       Projekt domu dla 5-ciu rodzin w kolonii

                       urzędniczej w Zdołbunowie

                       i wiele innych budynków cywilnych i militarnych

                       (np. koszary i strażnice na terenie obecnej Białorusi)

 

W 1939 roku po agresji niemieckiej na Polskę brał czynny udział w walce zbrojnej z okupantem.

Podczas walki, jako Podporucznik Wojska Polskiego trafił do niewoli niemieckiej i został wywieziony

do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag X C Lubeca gdzie zmarł 14.05.1943.

 

PLAN SZKOŁY 1934 ROK
autor: ZYGMUNT TARASIN PLAN I PIĘTRA

DOZORCA

WC

ROBOTY
RĘCZNE

PRZYRODA

POKOJE

NAUCZYCIELSKIE

KIEROWNIK
SZKOŁY

PLAN PARTERU

PRYSZNICE

SKŁAD
WĘGLA

KOTŁOWNIA

SZATNIA

SZATNIA

PLAN PIWNICY

WC