UROCZYSTOŚĆ NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 
PRZEMAWIA ZYGMUNT TARASIN – 1918 ROK

Zygmunt Tarasin, (18.04.1894 – 14.05.1943)

uczeń Korpusu Kadetów w Sankt Petersburgu,

student Politechniki w Rydze na Wydziale Architektury w latach 1912-1914 (nr ew. 862)

 

W 1921 roku ukończył studia na Politechnice

Warszawskiej na Wydziale Architektury

ze stopniem architekta dyplomowanego.

 

W okresie międzywojennym prowadził biuro architektoniczne w Warszawie.

 

„Był przedstawicielem młodego wówczas  w architekturze funkcjonalizmu, uzależniającego

formę obiektu od funkcji, jaką ma spełniać.”

 

Zaprojektował:

 • Budynek Szkoły Powszechnej 113 i 160 przy ulicy Modlińskiej 13 (od 1951-2013 Budynek ZSZ FSO ul. Jagiellońska 71)
 • Dom Dziecka „Nasz Dom” al. Zjednoczenia 34
 • Projekt Domu Ludowego w Łodzi
 • Projekt domu dla 5-ciu rodzin w kolonii urzędniczej
  w Zdołbunowie
 • Szkoły powszechne w Wilanowie i Powsinie
 • Przebudowa obiektów wojskowych w Słonimiu
 • Dom braci Rotbart przy zbiegu Żelaznej i Leszna w Warszawie
 • Willa w Zalesiu prof. Dąbrowskiego
 • Willa w Otwocku Błażewskiego
 • Willa w Otwocku  Surwiłły

W 1939 roku po agresji niemieckiej na Polskę brał czynny udział w walce zbrojnej z okupantem.

Podczas walki, jako Podporucznik Wojska Polskiego trafił do niewoli niemieckiej i został wywieziony

do niemieckiego obozu jenieckiego Oflag X C Lubeca gdzie zmarł 14.05.1943.

 

PLAN SZKOŁY 1934 ROK autor: ZYGMUNT TARASIN PLAN I PIĘTRA DOZORCA
WC
WC
ROBOTY 
RĘCZNE PRZYRODA POKOJE NAUCZYCIELSKIE KIEROWNIK
SZKOŁY
PLAN PARTERU PRYSZNICE
SKŁAD 
WĘGLA KOTŁOWNIA
SZATNIA SZATNIA
PLAN PIWNICY